+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Adolescentni klub – „GRiG“

Autorski tim GRiG-a je 1994. godine osnovao i vodio prvi klub za mlade u radu sa maloletnim prestupnicima i mladima sa poremećajem ponašanja u okviru Gradskog centra za socijalni rad Odeljenje Stari grad. Klub je okupljao mlade sa evidencije ovog odeljenja kojima je bila izrečena mera pojačanog nadzora organa starateljstva ili su bili prijavljeni od strane roditelja ili škole zbog ispoljavanja problema u ponašanju. Mladi su sami dali ime klubu: GRiG (Grupni Rad i Grešnici)

Tretmanski rad sa mladima u sukobu sa zakonom kroz klupski, grupni rad i integraciju mladih u zdrave društvene tokove.
Centar za socijalni rad Stari grad, Fond za otvoreno društvo
Projekat je trajao u periodu od 1994.-2001. godine.

  • 7 Godina trajanja kluba;
  • Obuhvaćeno 150 mladih sa problemima u ponašanju;
  • Preko 230 klupskih susreta sa mladima;
  • Iako je klub pokazao veoma dobre efekte na mlade članove, koji su i dalje sa velikim interesovanjem dolazili na sastanke, nije bilo zainteresovanih stručnjaka koji bi nastavili vođenje kluba, nakon odlaska autorskog tima iz ovog odeljenja;
  • Klub je naročito dobro prihvaćen u pravosuđu. I danas u Sudu stoje fotografije sa fudbalske utakmice između mladih članova GRiG-a i sudija, tužilaca i stručnih saradnika ovog suda u Beogradu.