+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Akcija “Nisam problem, imam problem”

U okviru kampanje “Nisam problem, imam probelm” koja u fokus stavlja decu u sukobu sa zakonom i njihove porodice, 15.3.2018, organizovano je neformlano okupljanje u Kafiću 16. Ovim putem smo želeli da okupimo što više kolega, saradnika, donosilaca odluka grada Beograda i svih onih koji se zainteresuju za temu, kako bi ih informisali o ciljnoj grupi, zašto je važno da se društvo bavi ovom temom, kao i o cilju same kampanje- da se deca u sukobu sa zakonom i njihove porodice prepoznaju kao posebna korisnička grupa u okviru Odluke o uslugama socijalne zaštite grada Beograda.

Kako bi se što više ljudi upoznalo sa temom i ciljno grupom, svi prisutni su se fotografisali sa tablom na kojoj je ispisano “Nisam problem, imam problem”, a koje su kasnije podelili putem društvenih mreža uz poruku koja je njima ostala najupečatljivija tokom okupljanja. Neke od fotografija možete pogledati u našoj galeriji kao i na profilima na društvenim mrežama.

Okupljanju su se pridružile i mnoge ličnosti iz javnog života, a neki od njih su Darko Ivić, Ivan Jevtović, Olivera Viktorović Đurašković, Viktor Savić, Žarko Stepanov, Ljubomir Ristić, Gorica Regodić, Stevan Filipović, Predrag Vasić, Đorđe Stojković, reperi Arafat i grupa Sick Touch.

Hvala još jednom svima koji su nas podržali. Uskoro se javljamo sa novim akcijama.

 

Read more

Javno zastupanje

“Javno zastupanje je čin ili proces podrške odredjenoj temi ili problemu, a kampanja javnog zastupanja je niz usmerenih aktivnosti u podršci nekoj temi ili problemu. Mi zastupamo teme jer želimo: da izgradimo podršku za temu ili problem, utičemo na druge da je podržavaju, pokušamo da utičemo na promenu zakona koji imaju veze sa tim problemom.”
(IPPF Advocacy Guide)

Pored programa i usluga koji su orijentisani na direktan rad sa korisnicima, svesni smo važnosti usmeravanja pažnje zajednice i donosilaca odluka na našu ciljnu grupu i njihove probleme, a sve u cilju iznalaženja najboljeg rešenja.
Zato je, nakon obuke koju je organizovala Trag fondacija, Centar GRiG u svoj rad uvrstio i javno zastupanje, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.
Kroz proces javnog zastupanja trudićemo se da pridobijemo donosioce odluka i da utičemo na njih u cilju izmena politika, procedura, odluka, da imaju više razumevanja za vulnerabilne grupe i da poboljšaju način na koji primenjuju pravila.
Pored toga, nastojaćemo se da informišemo javnost, utičemo na predrasude u društvu kada su naše ciljne grupe u pitanju.

Read more

Nisam problem, imam problem

“Nisam problem, imam problem” je kampanja javnog zastupanja dece sa problemima u ponašanju i njihovih porodica. Grad Beograd u okviru svoje Odluke o socijalnim uslugama ne prepoznaje decu sa problemima u ponašanju kao korisničku grupu, pa samim tim nema osnova za finansiranje usluga namenjenih njima. Zabrinjavajući podatak je to što je porastao broj dece sa problemima u ponašanju koja su mlađa od 14 godina i krivično neodgovorna, i to za 61% samo u periodu od 2011 – 2013. godine, a grad Beograd nema usluge podrške i tretmana za ovu grupu dece.
Ovo je problem pred kojim porodice ostaju nemoćne i nije rezervisan samo za porodice koje potiču iz problematičnih sredina, već mogu pogoditi bilo koju porodicu. Ova deca sama nisu problem, već su suočena sa raznim izazovima na koje ne znaju kako da odgovore. Mi, odrasli u gradu, imamo obavezu da im pomognemo kako bi imala šansu za zdravije odrastanje.
Usvajanje izmenjene Odluke o uslugama socijalne zaštite grada Beograda, tako da prepoznaje decu i mlade sa problemima u ponašanju i njihove porodice kao posebnu korisničku grupu.


Oktobar 2017- oktobar 2018.
Trag fondacija
u toku je realizacija
Read more

Volontiranje u Atletskoj dvorani

3. i 4. februara 2018. članovi GRiGovog kluba Raspoložljivci volontirali su na prvenstvu Srbije u višeboju u Atletskoj dvorani.

Read more

Pravljenje novogodišnjih ukrasa

Članovi kluba DX i mladi sa GRiGovog Kluba za zdrave promene već godinama organizuju zajedničke akcije i druženja. Ovoga puta smo bili kreativni i praili smo ukrase koje smo potom odneli u školu za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović.

Read more

Obuka za individualno mentorstvo

30.11. i 7.12.2017. GRiG je organizovao obuku za individualno mentorstvo- uslugu koja podrazumeva intenzivno pružanje podrške pojedincu.

Read more

Beogradski polumaraton

3.12.2017. članovi Kluba za zdrave promene i kluba Raspoložljivci, volontirali su na Beogradskom polumaratonu. Naši mladi, kao i voditelji klubova su zajedno sa maratoncima hrabro podnosili sneg i hladnoću i odlično se proveli! 🙂

Read more

Imam pravo na svoje pravo

20.11.2017. godine, GRiG je obeležio Svetski dan deteta. Tim povodom okupili su se članovi GRiGovog kluba Raspoložljivci, Deca iz oš Aleksa Šantić, iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje i iz doma Jovan Jovanović Zmaj. Na ovom susretu bavili smo se dečijim pravima kroz igru, glumu i kviz.

Pored dobre zabave, podsetili smo se i naučili nešto novo o dečijim pravima i kako možemo da reagujemo kada ih neko krši.
Posebno hvala našim glumcima Ljubomiru Ristiću, Jovanu Gulanu i Darki Iviću koji su uradili fantastične skečeve sa decom i potrudili se da se svi dobro zabavimo, kao i našem fotografu Vojislavu Vujaniću koji je zabeležio ove divne trenutke i naravno art komuni “Garaža” što su bili sjajni domaćini.

Read more

Bezbednost u saobraćaju

29.9. 2017. godine, GRiGov klub za zdrave promene je zajedno sa Decijim kulturno informativnim servisom- DX učestvovao u javnoj akciji za bezbednost u saobraćaju. Tokom ove javne akcije deca i mladi su oslikavali mural na pešačkom prelazu između Knez Mihajlove i Kalemegdana. Pored toga, mladi so igrali kviz znanja sa prolaznicima i ostavljali poruke za vozače i pešake.

Read more

Umetnost komunikacije u prevenciji nasilja, 2016.

Projekat se realizuje u saradnji sa Srednjom zanatskom školom u Beogradu i Organizacijom kreativnog okupljanja OKO. Aktivnosti projekta se realizuju paralelno na dva mesta: u okviru škole Organizacija OKO, kroz primenu dramskih tehnika, priprema grupu mladih za izvođenje forum teatar predstave na temu nasilja na ulici, u školi, među vršnjacima, koja će biti održana pred učenicima i roditeljima učenika ove škole; u prostorijama Centra GRiG realizuju se aktivnosti kluba za mlade upućenih od strane škole, zbog određenih izazova u ponašanju, koji se po potrebi uključuju u dopunske aktivnosti podrške poput individualnog mentorstva.

Zadatak projekta je unapređenje veština komunikacije mladih sa ciljem prevencije vršnjačkog nasilja, kao i osnaživanje mladih sa intelektualnim teškoćama da prepoznaju oblike nasilja i da proaktivno deluju u svojoj sredini.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs/ 
Januar – Jun 2016. godine.

  1. Organizacija kreativnog okupljanja“ – OKO je udruženje gradjana koje je osnovano 2005. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa idejom da unapredi institucionalnu i vaninstitucionalnu saradnju u oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti.

http://www.okoorg.rs/

  1. Srednja zanatska škola se bavi vaspitanjem i obrazovanjem učenika: sa teškoćama u učenju, sa teškoćama u mentalnom razvoju, sa višestrukom ometenošću. Preko 4500 učenika je profesionalno osposobljeno za rad u širokoj lepezi dvogodišnjih i trogodišnjih zanimanja.

http://srednjazanatska.edu.rs/

  • U Srednjoj zanatskoj školi je održano 10 kreativno edukativnih radionica, na kojima su mladi u saradnji sa voditeljima radionica osmišljavali Forum teatar performans u kome su prikazali koji su oblici nasilja mogući i kako ih prepoznati i reagovati na njih.
  • U Centru GRiG su održana 23 socioterapijska kluba mladih sa intelektualnim teškoćama. Na sastancima kluba mladi su govorili o različitim temama koje su za njih značajne, radeći na svom jačanju mogućnosti da prepoznaju nasilje kao i da razviju veštine komunikacije i uspešnog rešavanja konflikata.
  • Održana je uskršnja akcija farbanja jaja na Kalemegdanu. Nakon što su ofarbali i ukrasili jaja, mladi su ih podelili prolaznicima na Kalemegdanu i poželeli jedni drugima lepe želje za praznike.
  • U Srednjoj zanatskoj školi je održana predstava Forum teatra kao rezultat kreativnih radionica koje su mladi imali. Mladi su okupljeni kao individualci, a na kraju kroz zajednički rad na teme prevencije nasilja i kroz osmišljavanje predstave, a postali jedan uspešan tim. Kao rezultat njihovog ulaganja i aktivnog učestvovanja održana je predstava koja je bila izuzetno posećena. Prisustvovali su mladi iz škole i okoline, roditelji, nastavnici i stručni radnici škole, direktor škole i predsednik opštine Rakovica.

Read more