+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Konferencija “Zajedno smo jači”

Dragi naši veliko zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na završnu konferenciju projekta “Zajedno smo jači”
📣 ponedeljak, 23.12.
Tema 🔎 Podrška mladima bez roditeljskog staranja pri osamostaljivanju

Na konferenciji ćemo predstaviti model podrške kreiran tokom 2019. godine sa našim dragim partnerima, diskutovaćemo o potrebnoj, a optimalnoj podršci za mlade i predstavićemo premijerno našu publikaciju o samom modelu i smernicama za primenu grupne, individualne i podrške u zajednici.

Prijavu možete izvršiti na office@cspa-grig.org do 19.12.2019.

Read more

Ponedeljak nije bljak i možemo ga napraviti da bude super zabavan i koristan. Tako su juče tim srednje škole “Sveti Sava” i tim GRiGovih članova odigrali prijateljsku utakmicu čiji je cilj bio skupljanje novogodisnjih paketića koje će odneti u dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju, kako su zajedno odabrali.

Read more

Razvoj Centara za rani razvoj u Beogradu

Projekat je zasnovan na razvijanja programa za podršku ranom razvoju dece sa smetnjama u razvoju kroz novi koncept Centara za rani razvoj (CRR) na nivou lokalnih samouprava (JLS). Centar GRiG realizuje projekat u saradnji sa Centrom za istraživanje i razvoj društva IDEAS, uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese unapređenju položaj dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.Osnivanjem CRR roditelji bi se bolje informisali o važnosti ranog razvoja i inkluzije, što bi vodilo smanjenju stigmatizacije prema deci sa smetnjama u razvoju. Isto tako u CRR bi se održavale edukacije i predavanja za roditelje, što bi unapredilo veštine roditelje za brigu o deci, pružala podrška za uključivanju u usluge i podršku što bi unapredilo koordinaciju na lokalnom nivou, kao i podsticalo volontiranje. U CRR bi se organizovale i zabavne aktivnosti za decu sa smetnjama i bez smetnji u razvoju kroz koje bi se razvijale socijalne veštine dece sa smetnjama u razvoju i razvijala inkluzivna kultura među decom. Iako je podrška na ranom uzrastu prepoznata kao važna, još uvek ne postoji konsenzus kako da se ostvari. Ovaj projekat ima za cilj da razvije koncept CRR i proceni troškove za JLS.

.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda http://www.minrzs.gov.rs/
Jun – Decembar 2019. godine.
Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS

    IDEAS je neprofitna organizacija koja se bavi razvojem javnih politika sa sedištem u Beogradu. Njihova misija je da ponude nova rešenja za probleme sa kojima se društvo suočava, pre svega u oblasti poštovanja ljudskih prava, demokratije i socijalne uključenosti.
    Članice fokus grupe za izradu predloga koncepta CRR: Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Autizam Srbija, Evo ruke, Udruženje Roditelj, Priča o vili, Centar za integrativnu pedagogiju i Mreža organizacija za decu Srbije
Read more

Konferencija “Mostovi podrške”

Konferencijom “MoStOVI podrške”, Udruga Most obeležila je 20 godina rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Teme konferencije bile su usmerene na mentalno zdravlje dece i mladih, traume u odrastanju, psihosocijalne probleme, obrazovne ishode adolescenata u vreme ekonomske krize, savremene zavisnosti i stigmatizaciju dece i mladih sa problemima u ponašanju.

Malo je reći da smo uživali u razmeni iskustava i znanja sa stručnjacima koji se na različite načine bave pružanjem podrške deci i mladima kao i u druženju sa našim dragim kolegama iz Mosta i drugim učesnicima iz Hrvatske i Slovenije

Read more

Baš ti u Baš.ti

GRiGov volonterski servis ovog leta udružio se sa kafićem Baš.ta kako bismo zajedno organizovali akcije u zajednici jednog ponedeljka u mesecu. Većina ljudi se ne raduje početku radne nedelje i obavezama koje ih čekaju…zato želimo da ga ulepšamo. A kako? Tako što ćemo bar jednog ponedeljka u mesecu uraditi nešto lepo i korisno- da ponedeljak više ne bude bljak.
Nadamo se da će što više vas priključiti i podržati ovu ideju.

Za prvu akciju odabrali smo prikupljanje stvari koje su potrebne Prihvatilištu za odrasla lica. Prošlog ponedeljka počeli smo sa prikupljanjem garderobe, obuće, sredstava za higijenu i knjiga. Akcija traje još uvek i poziv je otvoren, da ukoliko želite da se uključite, možete odneti nešto od navedenih stvari u Kumodrašku 226 u Centar za prihvatanje odraslih lica (napominjemo garderoba nosiva i čista).

Uskoro o novim akcijama na našem Facebook i Instagram profilu.

Read more

Kamp “Ruksak pun potencijala”

U periodu od 22. do 29.6. Centar GRiG je u partnerstvu sa Udrugom Igra iz Hrvatske organizovao kamp Ruksak potencijala, a uz podršku Kinderperspectief. Učesnici kampa bili su mladi iz sistema socijalne zaštite iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Za ovih nedelju dana smo mnogo toga naučili o nama samima i o drugim učesnicima, razmenjivali postojeća i sticali nova iskustva i veštine. Pored predviđenog programa rada imali smo i slobodnog vremena za upoznavanje i druženje koje će nam ostati u divnom sećanju.
Hvala svim učesnicima i organizatorima na ovom lepom iskustvu.

Read more

Javne akcije- unapređenje realizacije vaspitnih naloga

Jun je u GRiGovom kalendaru mesec za javne akcije. Posle završenih obuka, pružanja mentorske podrške u okviru projekta “Horizontalna razmena- Beogradsko iskustvo- unapredjenje realizacije vaspitnih naloga”, u 9 opština u Srbiji, svaka od njih imala je akciju u zajednici koja ima za cilj upoznavanja aktera u zajednici sa značajem postojanja podrške za decu u sukobu sa zakonom, a kroz realizaciju vaspitnih naloga.

Članovi lokalnih timova su osmislili svoje akcije tako da članovima zajednice (stručnoj i široj javnosti) predstave dosadašnje rezultate, prepreke na koje su nailazili, kao i da ih pozovu na iznalaženje najboljih mogućih rešenja.

Read more

Obuka za vođenje grupe za roditelje

U okviru projekta “Horizontalna razmena- Beogradsko iskustvo- unapredjenje realizacije vaspitnih naloga” koji realizuju UNICEF i GRiG, održana je dvodnevna obuka za grupni rad sa roditeljima.
Kako je iskustvo pokazalo, rad sa decom i adolescentima daje mnogo bolje efekte i održivije rezultate ukoliko je porodica spremna da se uključi u tretman i zajedno sa detetom ide ka željenoj promeni.
Zato smo veoma ponosni što smo pored postojeće obuke za grupni rad sa decom i mladima u riziku uključili i obuku za grupni rad sa roditeljima i realizovi je za učesnike iz devet opština

Read more

50 godina postojanja Adoptionscentrum

Povodom obeležavanja 50 godina postojanja Adoptionscentrum-a iz Švedske, Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG je zajedno sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socjalna pitanja i Centra za porodični smeštaj i usvojenje učestvovao u trodnevnom programu. GRiG je imao priliku da predstavi rezultate četrnaestogodišnje saradne sa Adoptionscentrumom, kao i da predstavnicima drugih zemalja, kako u sektoru za usvojenje, tako i u sektoru za razvoj usluga, predstavi rad sa decom koja napuštaju sistem socijalne zaštite.

Read more

Jevremova ulica susreta

Iiii nas volonterski servis poceo je sa radom 🙌😎💫 21.4. prikljucili smo se Jevremovoj ulici susreta i super se zabavili

Read more