+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Klubovi za Mlade

Klub za mlade po modelu GRiG je socioterapijski klub i predstavlja metod rada i formu okupljanja mladih u grupi sa sličnim potrebama i ciljem. Uz podršku dva voditelja mladi, sa grupom vršnjaka sa sličnim iskustvima, uče jedni od drugih, razvijaju socijalne i asertivne veštine, druže se i odrastaju u podsticajnoj sredini. Sastanci kluba održavaju se jednom nedeljno i imaju raznovrstan sadržaj i formu: tematski sastanci, edukativne radionice, gost kluba, inkluzivne grupe i izlazak kluba.

Read more

Savetodavno usmeravanje

Savetodavno usmeravanje je sastavni deo svih aktivnosti i predstavlja osnovu programa rada. U osnovi svih GRiG-ovih usluga nalazi se savetovanje, koje je na raspolaganju deci, mladima, kao i njihovim porodicama u situacijama krize ili potrebe za konsultacijama. Savetovanje je posebno značajno u procesu motivacije korisnika za uključivanje u program, ali i kao podrška korisnicima tokom korišćenja raznovrsnih usluga u GRiG-u.

Read more

Individualno mentorstvo

Dogovoreno partnerstvo pomagača i mlade osobe za zajedničko savladavanje zadataka mlade osobe u školovanju, zaposlenju, stanovanju, ostvarivanju prava, poboljšanju odnosa sa porodicom, povećanju samopoštovanja, vere u sebe i druge. Individualno mentorstvo predstavlja intenzivnu podršku jedan na jedan.

Read more

Mreža Podrške

Mreža podrške je resurs koji GRiG izgrađuje u lokalnoj zajednici, sačinjen sporazumno od okupljenih poslodavaca i organizacija – pružalaca usluga socijalne zaštite, namenjen podršci mladima iz osetljivih društvenih grupa u procesu osamostaljivanja.

Mreža podrške podrazumeva:

  • informacije
  • profesionalnu praksu
  • obučavanje za pojedine poslove
  • prva radna iskustva

  • honorarne poslove
  • zapošljavanje
  • javno zastupanje i zagovaranje interesa mladih.

Read more

Edukativni Program

Pomoć i podrška u savladavanju školskog gradiva, radionice i edukativni bioskop u vezi sa različitim temama: iden­titet, komunikacija, razrešavanje konflik­ta, inkluzija i nediskriminacija, zdravlje, partnerski odnosi, rodna ravnopravnost, obrazovanje, zapošljavanje.

Read more

Internet Savetovalište

On line savetodavna podrška mladima dostupna u zemlji i regionu koja se realizuje putem interaktivnog sajta na kom mladi putem mejla komuniciraju sa savetnicima u GRiG-u.
www.savetovaliste.net

Read more

Savetodavno-terapijski rad

Savetodavna i psihoterapeutska podrš­ka roditeljima, starateljima i odgajatelji­ma da budu topli, a čvrsti, da izdrže, da ne odustanu, da budu oslonac, da promene i oni ponešto. Aktivnost realizuju savetnici i terapeuti edukovani po metodologiji Sistemske porodične terapije, Geštalt psihoterapije, Transakcione analize, REBT itd.

Read more

Program obuke: Klub za mlade po modelu GRiG

Program obuke Osnivanje i vođenje klubova za (samo)podršku mladima u riziku – klub po modelu GRiG  je namenjen profesionalcima koji su zaposleni u službama koje rade s decom i omladinom, pre svega u oblasti socijalne zaštite, ali i u drugim sektorima – prosveti, zdravstvu, sudstvu, lokalnoj samoupravi i civilnom sektoru.

Read more

Supervizija

Dugogodišnja praksa Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG je pokazala da su interna edukacija i team building od suštinskog značaja za razvoj organizacije. GRiG neguje kontinuiranu edukaciju i superviziju svojih članova. Jednom nedelјno se održavaju supervizijski sastanci sa svim pružaocima usluga GRiG-a: vršnjačkim i internet savetnicima, facilitatorom Mreže podrške, voditeljima klubova, edukatorima i drugim saradnicima. Jednom mesečno se održavaju edukativni sastanci na teme od značaja za pružanje usluga, stručno usavršavanje i razvoj organizacije, kao što su, npr: upravlјanje vremenom, individualno i internet savetovanje, grupni rad, sistem socijalne zaštite, tehnike strateškog planiranja, kognitivno – bihejvioralne tehnike, itd. Pored ovih aktivnosti, GRiG neguje team building kroz razne interne zabavne i druge aktivnosti, kao i kontakte sa drugim organizacijama. Pokazalo se da su jedna od najvećih snaga GRiG-a upravo mladi stručnjaci, koji mogu biti značajan lјudski resurs ne samo GRiG-a, već i sistema socijalne zaštite i drugih sistema društvene brige o deci i mladima.

Read more