+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Druga šansa za decu u sukobu sa zakonom-„Horizontalna razmena – razvijanje usluga za decu i mlade u sukobu sa zakonom

Ovim projektom je predviđeno pružanje podrške i jačanje saradnje i koordinacije među sistemima kao i jačanje kapaciteta pružalaca usluga u 9 opština u Srbiji.

Cilj je prenošenje znanja i iskustva dobijenih tokom pilotiranja projekta (Beograd i Novi Sad) drugim opštinama. To uključuje već akreditovane obuke i treninge za realizaciju vaspitnih naloga, obuke kreirane od strane RZSZ namenjene centrima….

Unapređen pristup pravosuđu za svu decu i unapređenje mehanizama za praćenje i reagovanje na kršenje njihovih prava.
od maja 2018. godine
Projekat finansira UNICEF .