+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

„Klub za mlade – Kuća GRiG“

Projekat je predvideo realizaciju programa podrške mladima sa poremećajem ponašanja i njihovim porodicama. Projekat je podržan od strane IOCC i Fonda za otvoreno društvo.

Cilj predviđen projektom je podrazumevao uspostavljanje podrške SOS  telefonom, savetovanje, klub i diskusione grupe sa roditeljima

Fond za otvoreno društvo i IOCC
1999- 2000.

  • Formiran klub za mlade koji je obuhvatio 15 dece i mladih;
  • Održano 9 didaktičko diskusionih grupa – uključeno 25 roditelja;
  • Uspostavljena SOS telefonska linija za roditelje – obuhvaćeno 32 roditelja;
  • Kontinuirano održavane edukacije za osnivanje i vođenje klubova – 4 grada;