+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Program obuke: Klub za mlade po modelu GRiG

Program obuke Osnivanje i vođenje klubova za (samo)podršku mladima u riziku – klub po modelu GRiG  je namenjen profesionalcima koji su zaposleni u službama koje rade s decom i omladinom, pre svega u oblasti socijalne zaštite, ali i u drugim sektorima – prosveti, zdravstvu, sudstvu, lokalnoj samoupravi i civilnom sektoru.

Osnovni program za voditelje kluba sačinjen je od 15 dvočasovnih radionica od ukupno 30 sati. Cilj programa je sticanje znanja i veština za formiranje i vođenje kluba za mlade iz rizičnih grupa tokom procesa odrastanja. Krajnji korisnici programa obuke su mladi uzrasta 12 do 18 godina sa evidencije centara za socijalni rad iz svih ugroženih grupa, odnosno mladi koji su zbog ispoljavanja raznih oblika socijalne, porodične i lične disfunkcionalnosti tretirani kroz sistem socijalne zaštite.