+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Konferencija “Mostovi podrške”

Konferencijom “MoStOVI podrške”, Udruga Most obeležila je 20 godina rada sa decom i mladima sa problemima u ponašanju. Teme konferencije bile su usmerene na mentalno zdravlje dece i mladih, traume u odrastanju, psihosocijalne probleme, obrazovne ishode adolescenata u vreme ekonomske krize, savremene zavisnosti i stigmatizaciju dece i mladih sa problemima u ponašanju.

Malo je reći da smo uživali u razmeni iskustava i znanja sa stručnjacima koji se na različite načine bave pružanjem podrške deci i mladima kao i u druženju sa našim dragim kolegama iz Mosta i drugim učesnicima iz Hrvatske i Slovenije