+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Krupni koraci

Svrha projekta je bila stvaranje sistema postinstitucionalne podrške mladima koji se osamostaljuju iz institucije, kao i povećana mogućnost mladih iz sistema socijalne zaštite za kvalitetniju integraciju.
Forum Syd, a u partnerstvu sa NVO Adoptionscentrum iz Švedske.
2005.-2008.

  • Ojačani kapaciteti organizacije za realizaciju projekta;
  • Mladi se obraćaju mreži podrške i koriste usluge mreže;
  • Informisana šira javnost;
  • Razvijeni su programi postinstitucionalne podrške u Somboru, Valjevu i Vranju;
  • Ojačani lokalni kapaciteti za projekte i razvoj mreže;
  • Realizovani projekti postinstitucionalne podrške u 3 sredine.