+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Mladi na hraniteljstvu – učenjem do samostalnosti, Barajevo 2015

Osnaživanje mladih na hraniteljskom smeštaju opštine Barajevo za samostalan život i aktivno učešće u zajednici kroz aktivnosti koje se baziraju na učenju životnih veština, pripremi za proces osamostaljivanja i za preuzimanje aktivne uloge u životu.

Osnaživanje mladih na hraniteljskom smeštaju opštine Barajevo za samostalan život i aktivno učešće u zajednici kroz aktivnosti koje se baziraju na učenju životnih veština, pripremi za proces osamostaljivanja i za preuzimanje aktivne uloge u životu
Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda.
Jun – Decembar 2015. godine.

  1. „Organizacija kreativnog okupljanja“ – OKO je udruženje gradjana koje je osnovano 2005. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa idejom da unapredi institucionalnu i vaninstitucionalnu saradnju u oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti.

http://www.okoorg.rs/

  1. Kancelarija za mlade Barajevo

Pošto su mladi kategorija stanovništva, koja je nosilac budućih promena u lokalnom društvenom razvoju i lokalna samouprava Gradske opštine Barajevo je bavljenje mladima identifikovala kao jedan od glavnih opštinskih strateških ciljeva.
Kancelarija za mlade je rezultat dogovora i realizacije projekta “Opremanje i promocija Kancelarije za mlade opštine Barajevo“, finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta. Kancelarija je formirana 2008.god. na sednici SO Barajevo na osnovu Statuta Gradske opštine Barajevo i Odluke o organizaciji Uprave.

kzm.barajevo.org.rs

  • Održane su 24 radionice sa mladima na različite teme u vezi sa razvojem životnih veština
  • 18 mladih je direkno prošlo kroz ove radionice
  • Održane su 2 javne akcije sa mladima kao aktivistima
  • 180 učenika srednje škole je infomisano o aktivnostima KZM tokom javne akcije promocije
  • Održana je obuka na temu omladinskog aktivizma za mlade koja je rezultirala javnom akcijom u režiji mladih koji su prošli obuku (Dođite da želimo zajedno)
  • Preko 100 posetilaca javne akcije kićenja jelke i prikupljanja slatkiša za decu je uspelo da napuni kutiju sa slatkišima i prosledi Centru za socijalni rad, čiji su stručni radnici tokom praznika i poseta porodicama na terenu poklonjali slatkiše deci sa svoje evidencije
  • Organizacija kreativnog okupljanja OKO i Centar GRiG su izradili priručnik Jačanje psihosocijalnih veština mladih koji je distribuiran srednjoj školi, KZM Barajevo i Centru za socijalni rad Barajevo, a sa idejom da to bude resurs budućih aktivnosti u KZM