11

NAŠA Misija

GRiG je bezbedno i podržavajuće okruženje za mlade, koji se suočavaju sa socijalnim i ekonomskim izazovima i neizvesnostima, sa ciljem da se kroz umrežavanje sa značajnim akterima kreira sigurna, inkluzivna i podržavajuća zajednica.

KO SMO MI

Naš tim čine profesionalci iz oblasti društveno-humanističkih nauka (socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, specijalni pedagozi…), sa višegodišnjim iskustvom u oblasti socijalne zaštite, konkretno u oblasti rada sa decom i mladima.

Pored osnovnog zvanja, veliki broj naših kolega nastavlja sa stručnim usavršavanjem u okviru različitih modaliteta psihoterapije i sertifikovani su savetnici ili terapeuti (Sistemska porodična terapija, Geštalt psihoterapija, Transakciona analiza, REBT itd).

GRiG JE:

  • Nevladina
  • Nestranačka
  • Neprofitna organizacija
10
9

ISTORIJAT

Udruženje, nekada Jugoslovenski, sada Centar za socijalno preventivne aktivnosti GRiG, osnovano je krajem 1998. godine kao rezultat inicijative grupe profesionalaca (interdisciplinarni tim stručnjaka – psiholozi, socijalni radnici, specijalni pedagozi…), a na osnovu plodotvornog, značajnog i jedinstvenog iskustva stečenog u radu sa maloletnim prestupnicima.

Ideja za formiranje udruženja proistekla je iz rada na projektu Adolescentni klub GRiG u Centru za socijalni rad Stari grad. Nakon 7 godina rada ovog kluba afirmisan je novi model vaninstitucionalnog tretmana adolescenata sa problemima u ponašanju, koji danas nazivamo po imenu prvog takvog kluba u regionu – Model GRiG. Ovaj model je preporučen od strane Ministarstva za socijalna pitanja (Bilten br. 1.), stručnih institucija (IMZ, Suda za maloletnike i fakulteta) i ukupne stručne javnosti kao uspešan vid programa u radu sa mladima, koji pruža mogućnost participacije i odvija se u prirodnoj sredini.

Na osnovu ovog iskustva, GRiG je izradio program obuke Osnivanje i vođenje grupe za samopodršku / klub za mlade po modelu GRiG, koji je akreditovan od strane Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu.