+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Početni koraci

Uspostavljanje saradnje sa švedskom organizacijom Adoptionscentrum započeto je 2004. godine.

Istraživanje na temu Šta posle doma, radi otkrivanja da li znamo šta se događa sa mladima po izlasku iz sistema socijalne zaštite.

Adoptionscentrum,
Forum Syd, Švedske
6 meseci u toku 2004.

Sprovedeno istraživanje Šta posle doma.