Program Obuke: Klub Za Mlade Po Modelu GriG

Program obuke Osnivanje i vođenje klubova za (samo)podršku mladima u riziku – klub po modelu GriG  je namenjen profesionalcima koji su zaposleni u službama koje rade s decom i omladinom, pre svega u oblasti socijalne zaštite, ali i u drugim sektorima – prosveti, zdravstvu, sudstvu, lokalnoj samoupravi i civilnom sektoru. Osnovni program za voditelje kluba sačinjen je od 15 dvočasovnih radionica, ukupno 30 sati. Cilj programa je sticanje znanja i veština za formiranje i vođenje kluba za mlade iz rizičnih grupa tokom procesa odrastanja. Krajnji korisnici programa obuke su mladi uzrasta 12 do 18 godina sa evidencije centara za socijalni rad iz svih ugroženih grupa, odnosno mladi koji su zbog ispoljavanja raznih oblika socijalne, porodične i lične disfunkcionalnosti tretirani kroz sistem socijalne zaštite.

Heading with Theme Font

This is a block where you can quickly describe less important services or side services which do not require lot of attention or maybe are the part of the main product or service.

Heading with Theme Font

This is a block where you can quickly describe less important services or side services which do not require lot of attention or maybe are the part of the main product or service.

Heading with Theme Font

This is a block where you can quickly describe less important services or side services which do not require lot of attention or maybe are the part of the main product or service.