+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Supervizija

Dugogodišnja praksa Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG je pokazala da su interna edukacija i team building od suštinskog značaja za razvoj organizacije. GRiG neguje kontinuiranu edukaciju i superviziju svojih članova. Jednom nedelјno se održavaju supervizijski sastanci sa svim pružaocima usluga GRiG-a: vršnjačkim i internet savetnicima, facilitatorom Mreže podrške, voditeljima klubova, edukatorima i drugim saradnicima. Jednom mesečno se održavaju edukativni sastanci na teme od značaja za pružanje usluga, stručno usavršavanje i razvoj organizacije, kao što su, npr: upravlјanje vremenom, individualno i internet savetovanje, grupni rad, sistem socijalne zaštite, tehnike strateškog planiranja, kognitivno – bihejvioralne tehnike, itd. Pored ovih aktivnosti, GRiG neguje team building kroz razne interne zabavne i druge aktivnosti, kao i kontakte sa drugim organizacijama. Pokazalo se da su jedna od najvećih snaga GRiG-a upravo mladi stručnjaci, koji mogu biti značajan lјudski resurs ne samo GRiG-a, već i sistema socijalne zaštite i drugih sistema društvene brige o deci i mladima.