Uključena u više programskih aktivnosti koje u fokusu imaju razvojno, edukativno,  socijalno osnaživanje dece i mladih. Intezivno angažovana kroz pružanje usluge Individualno mentorstvo.