Izvršna direktoka Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG, odnosno udruženja profesionalaca iz oblasti društveno-humanističkih nauka čija je glavna misija da se kroz umrežavanje sa značajnim akterima kreira bezbedno i podržavajuće okruženje za mlade. Osmislila je i učestvovala u nizu projekata usmerenih ka psihološkom osnaživanju ranjivih i marginalizovanih grupa.