+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Umetnost komunikacije u prevenciji nasilja, 2016.

Projekat se realizuje u saradnji sa Srednjom zanatskom školom u Beogradu i Organizacijom kreativnog okupljanja OKO. Aktivnosti projekta se realizuju paralelno na dva mesta: u okviru škole Organizacija OKO, kroz primenu dramskih tehnika, priprema grupu mladih za izvođenje forum teatar predstave na temu nasilja na ulici, u školi, među vršnjacima, koja će biti održana pred učenicima i roditeljima učenika ove škole; u prostorijama Centra GRiG realizuju se aktivnosti kluba za mlade upućenih od strane škole, zbog određenih izazova u ponašanju, koji se po potrebi uključuju u dopunske aktivnosti podrške poput individualnog mentorstva.

Zadatak projekta je unapređenje veština komunikacije mladih sa ciljem prevencije vršnjačkog nasilja, kao i osnaživanje mladih sa intelektualnim teškoćama da prepoznaju oblike nasilja i da proaktivno deluju u svojoj sredini.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs/ 
Januar – Jun 2016. godine.

  1. Organizacija kreativnog okupljanja“ – OKO je udruženje gradjana koje je osnovano 2005. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa idejom da unapredi institucionalnu i vaninstitucionalnu saradnju u oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti.

http://www.okoorg.rs/

  1. Srednja zanatska škola se bavi vaspitanjem i obrazovanjem učenika: sa teškoćama u učenju, sa teškoćama u mentalnom razvoju, sa višestrukom ometenošću. Preko 4500 učenika je profesionalno osposobljeno za rad u širokoj lepezi dvogodišnjih i trogodišnjih zanimanja.

http://srednjazanatska.edu.rs/

  • U Srednjoj zanatskoj školi je održano 10 kreativno edukativnih radionica, na kojima su mladi u saradnji sa voditeljima radionica osmišljavali Forum teatar performans u kome su prikazali koji su oblici nasilja mogući i kako ih prepoznati i reagovati na njih.
  • U Centru GRiG su održana 23 socioterapijska kluba mladih sa intelektualnim teškoćama. Na sastancima kluba mladi su govorili o različitim temama koje su za njih značajne, radeći na svom jačanju mogućnosti da prepoznaju nasilje kao i da razviju veštine komunikacije i uspešnog rešavanja konflikata.
  • Održana je uskršnja akcija farbanja jaja na Kalemegdanu. Nakon što su ofarbali i ukrasili jaja, mladi su ih podelili prolaznicima na Kalemegdanu i poželeli jedni drugima lepe želje za praznike.
  • U Srednjoj zanatskoj školi je održana predstava Forum teatra kao rezultat kreativnih radionica koje su mladi imali. Mladi su okupljeni kao individualci, a na kraju kroz zajednički rad na teme prevencije nasilja i kroz osmišljavanje predstave, a postali jedan uspešan tim. Kao rezultat njihovog ulaganja i aktivnog učestvovanja održana je predstava koja je bila izuzetno posećena. Prisustvovali su mladi iz škole i okoline, roditelji, nastavnici i stručni radnici škole, direktor škole i predsednik opštine Rakovica.