+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Vršnjačko savetovalište za mlade u Beogradu” 2013

Projekat podrške radu 2 kluba za mlade po modelu GRiG, namenjih mladima u sistemu socijalne zaštite. Projekat je podržavao i rad internet savetovališta.

Projekat podrške radu 2 kluba za mlade po modelu GRiG, namenjih mladima u sistemu socijalne zaštite. Projekat je podržavao i rad internet savetovališta.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

http://www.minrzs.gov.rs/

6 meseci u toku 2013. godine..

  • Izrađeni lifleti o Klubu, mladi aktivno učestvovali u izradi lifleta, sadržaju, vizuelnom identitetu
  • Održano 24 susreta kluba, jednom nedeljno, u kontinuitetu formirano stalno članstvo Klub je heterogen i inkluzivan, pretežno članstvo su mladi sa teškoćama u razvoju, a takođe se nalaze i na domskom smeštaju
  • Individualno savetovanje koristili svi stalni članovi Kluba u šestomesečnom periodu
  • Mladi svakog meseca zajednički sačinjavali kalendar aktivnosti Kluba, birali teme, mesta za izlaske, organizacije sa kojima će se upoznati
  • Jedan član Kluba, kao predstavnik Kluba i mladih, učestvovao je na međunarodnoj Konferenciji u Švajcarskoj;
  • Mladi članovi, koji su završili proces obrazovanja, njih šestoro, prošlo je obuku pisanja radne biografije i pripreme za razgovor sa poslodavcima.
  • Aktivno su radili na nalaženju poslova putem oglasa i ličnih kontakata.
  • U saradnji sa organizacijom koja zapošljava mlade sa poteškoćama u intelektualnom razvoju, 4 mlade osobe su radno angažovane na privremenim poslovima za skraćenim radnim vremenom.