Program Druga šansa za decu u sukobu sa zakonom predstavlja sveobuhvatni pristup u radu sa mladima koji se sprovodi u okviru projekta Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji, koji finansira Evropska unija, a realizuje UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.