+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Savetodavno usmeravanje

Savetodavno usmeravanje je sastavni deo svih aktivnosti i predstavlja osnovu programa rada. U osnovi svih GRiG-ovih usluga nalazi se savetovanje, koje je na raspolaganju deci, mladima, kao i njihovim porodicama u situacijama krize ili potrebe za konsultacijama. Savetovanje je posebno značajno u procesu motivacije korisnika za uključivanje u program, ali i kao podrška korisnicima tokom korišćenja raznovrsnih usluga u GRiG-u.

Read more

Program obuke: Klub za mlade po modelu GRiG

Program obuke Osnivanje i vođenje klubova za (samo)podršku mladima u riziku – klub po modelu GRiG  je namenjen profesionalcima koji su zaposleni u službama koje rade s decom i omladinom, pre svega u oblasti socijalne zaštite, ali i u drugim sektorima – prosveti, zdravstvu, sudstvu, lokalnoj samoupravi i civilnom sektoru.

Read more

Učenjem do samostalnosti

Učenjem do samostalnosti je projekat kojim se nastavlja dugogodišnja saradnja sa partnerskom organizacijom iz Švedske – Adoptionscentrum. Projekat predstavlja kontinuitet u daljem razvijanju i pružanju usluga za decu i mlade iz osetljivih društvenih grupa, sa naglaskom na mladima koji se nalaze na institucionalnom smeštaju ili u hraniteljskim porodicama i pripremaju se za samostalan život.


Projekat ima za cilj razvijanje  metoda i modela za rad na osnaživanju  mladih koji odrastaju u institucijama i hraniteljskim porodicama u pripremi za samostalan život.
Projekat finansira Evropska unija, a realizuje UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Read more