+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Beogradski polumaraton

3.12.2017. članovi Kluba za zdrave promene i kluba Raspoložljivci, volontirali su na Beogradskom polumaratonu. Naši mladi, kao i voditelji klubova su zajedno sa maratoncima hrabro podnosili sneg i hladnoću i odlično se proveli! 🙂

Read more

Imam pravo na svoje pravo

20.11.2017. godine, GRiG je obeležio Svetski dan deteta. Tim povodom okupili su se članovi GRiGovog kluba Raspoložljivci, Deca iz oš Aleksa Šantić, iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje i iz doma Jovan Jovanović Zmaj. Na ovom susretu bavili smo se dečijim pravima kroz igru, glumu i kviz.

Pored dobre zabave, podsetili smo se i naučili nešto novo o dečijim pravima i kako možemo da reagujemo kada ih neko krši.
Posebno hvala našim glumcima Ljubomiru Ristiću, Jovanu Gulanu i Darki Iviću koji su uradili fantastične skečeve sa decom i potrudili se da se svi dobro zabavimo, kao i našem fotografu Vojislavu Vujaniću koji je zabeležio ove divne trenutke i naravno art komuni “Garaža” što su bili sjajni domaćini.

Read more

Bezbednost u saobraćaju

29.9. 2017. godine, GRiGov klub za zdrave promene je zajedno sa Decijim kulturno informativnim servisom- DX učestvovao u javnoj akciji za bezbednost u saobraćaju. Tokom ove javne akcije deca i mladi su oslikavali mural na pešačkom prelazu između Knez Mihajlove i Kalemegdana. Pored toga, mladi so igrali kviz znanja sa prolaznicima i ostavljali poruke za vozače i pešake.

Read more

Umetnost komunikacije u prevenciji nasilja, 2016.

Projekat se realizuje u saradnji sa Srednjom zanatskom školom u Beogradu i Organizacijom kreativnog okupljanja OKO. Aktivnosti projekta se realizuju paralelno na dva mesta: u okviru škole Organizacija OKO, kroz primenu dramskih tehnika, priprema grupu mladih za izvođenje forum teatar predstave na temu nasilja na ulici, u školi, među vršnjacima, koja će biti održana pred učenicima i roditeljima učenika ove škole; u prostorijama Centra GRiG realizuju se aktivnosti kluba za mlade upućenih od strane škole, zbog određenih izazova u ponašanju, koji se po potrebi uključuju u dopunske aktivnosti podrške poput individualnog mentorstva.

Zadatak projekta je unapređenje veština komunikacije mladih sa ciljem prevencije vršnjačkog nasilja, kao i osnaživanje mladih sa intelektualnim teškoćama da prepoznaju oblike nasilja i da proaktivno deluju u svojoj sredini.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs/ 
Januar – Jun 2016. godine.

 1. Organizacija kreativnog okupljanja“ – OKO je udruženje gradjana koje je osnovano 2005. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa idejom da unapredi institucionalnu i vaninstitucionalnu saradnju u oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti.

http://www.okoorg.rs/

 1. Srednja zanatska škola se bavi vaspitanjem i obrazovanjem učenika: sa teškoćama u učenju, sa teškoćama u mentalnom razvoju, sa višestrukom ometenošću. Preko 4500 učenika je profesionalno osposobljeno za rad u širokoj lepezi dvogodišnjih i trogodišnjih zanimanja.

http://srednjazanatska.edu.rs/

 • U Srednjoj zanatskoj školi je održano 10 kreativno edukativnih radionica, na kojima su mladi u saradnji sa voditeljima radionica osmišljavali Forum teatar performans u kome su prikazali koji su oblici nasilja mogući i kako ih prepoznati i reagovati na njih.
 • U Centru GRiG su održana 23 socioterapijska kluba mladih sa intelektualnim teškoćama. Na sastancima kluba mladi su govorili o različitim temama koje su za njih značajne, radeći na svom jačanju mogućnosti da prepoznaju nasilje kao i da razviju veštine komunikacije i uspešnog rešavanja konflikata.
 • Održana je uskršnja akcija farbanja jaja na Kalemegdanu. Nakon što su ofarbali i ukrasili jaja, mladi su ih podelili prolaznicima na Kalemegdanu i poželeli jedni drugima lepe želje za praznike.
 • U Srednjoj zanatskoj školi je održana predstava Forum teatra kao rezultat kreativnih radionica koje su mladi imali. Mladi su okupljeni kao individualci, a na kraju kroz zajednički rad na teme prevencije nasilja i kroz osmišljavanje predstave, a postali jedan uspešan tim. Kao rezultat njihovog ulaganja i aktivnog učestvovanja održana je predstava koja je bila izuzetno posećena. Prisustvovali su mladi iz škole i okoline, roditelji, nastavnici i stručni radnici škole, direktor škole i predsednik opštine Rakovica.

Read more

Klubovi za Mlade

Klub za mlade po modelu GRiG je socioterapijski klub i predstavlja metod rada i formu okupljanja mladih u grupi sa sličnim potrebama i ciljem. Uz podršku dva voditelja mladi, sa grupom vršnjaka sa sličnim iskustvima, uče jedni od drugih, razvijaju socijalne i asertivne veštine, druže se i odrastaju u podsticajnoj sredini. Sastanci kluba održavaju se jednom nedeljno i imaju raznovrstan sadržaj i formu: tematski sastanci, edukativne radionice, gost kluba, inkluzivne grupe i izlazak kluba.

Read more

Savetodavno usmeravanje

Savetodavno usmeravanje je sastavni deo svih aktivnosti i predstavlja osnovu programa rada. U osnovi svih GRiG-ovih usluga nalazi se savetovanje, koje je na raspolaganju deci, mladima, kao i njihovim porodicama u situacijama krize ili potrebe za konsultacijama. Savetovanje je posebno značajno u procesu motivacije korisnika za uključivanje u program, ali i kao podrška korisnicima tokom korišćenja raznovrsnih usluga u GRiG-u.

Read more

Individualna podrška

Dogovoreno partnerstvo pomagača i mlade osobe za zajedničko savladavanje zadataka mlade osobe u školovanju, zaposlenju, stanovanju, ostvarivanju prava, poboljšanju odnosa sa porodicom, povećanju samopoštovanja, vere u sebe i druge. Individualna podrška predstavlja intenzivnu podršku jedan na jedan.

Read more

Mreža Podrške

Mreža podrške je resurs koji GRiG izgrađuje u lokalnoj zajednici, sačinjen sporazumno od okupljenih poslodavaca i organizacija – pružalaca usluga socijalne zaštite, namenjen podršci mladima iz osetljivih društvenih grupa u procesu osamostaljivanja.

Mreža podrške podrazumeva:

 • informacije
 • profesionalnu praksu
 • obučavanje za pojedine poslove
 • prva radna iskustva

 • honorarne poslove
 • zapošljavanje
 • javno zastupanje i zagovaranje interesa mladih.

Read more

Edukativni Program

Pomoć i podrška u savladavanju školskog gradiva, radionice i edukativni bioskop u vezi sa različitim temama: iden­titet, komunikacija, razrešavanje konflik­ta, inkluzija i nediskriminacija, zdravlje, partnerski odnosi, rodna ravnopravnost, obrazovanje, zapošljavanje.

Read more

Internet Savetovalište

On line savetodavna podrška mladima dostupna u zemlji i regionu koja se realizuje putem interaktivnog sajta na kom mladi putem mejla komuniciraju sa savetnicima u GRiG-u.
www.savetovaliste.net

Read more