+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Razvoj Centara za rani razvoj u Beogradu

Projekat je zasnovan na razvijanja programa za podršku ranom razvoju dece sa smetnjama u razvoju kroz novi koncept Centara za rani razvoj (CRR) na nivou lokalnih samouprava (JLS). Centar GRiG realizuje projekat u saradnji sa Centrom za istraživanje i razvoj društva IDEAS, uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese unapređenju položaj dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.Osnivanjem CRR roditelji bi se bolje informisali o važnosti ranog razvoja i inkluzije, što bi vodilo smanjenju stigmatizacije prema deci sa smetnjama u razvoju. Isto tako u CRR bi se održavale edukacije i predavanja za roditelje, što bi unapredilo veštine roditelje za brigu o deci, pružala podrška za uključivanju u usluge i podršku što bi unapredilo koordinaciju na lokalnom nivou, kao i podsticalo volontiranje. U CRR bi se organizovale i zabavne aktivnosti za decu sa smetnjama i bez smetnji u razvoju kroz koje bi se razvijale socijalne veštine dece sa smetnjama u razvoju i razvijala inkluzivna kultura među decom. Iako je podrška na ranom uzrastu prepoznata kao važna, još uvek ne postoji konsenzus kako da se ostvari. Ovaj projekat ima za cilj da razvije koncept CRR i proceni troškove za JLS.

.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda http://www.minrzs.gov.rs/
Jun – Decembar 2019. godine.
Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS

    IDEAS je neprofitna organizacija koja se bavi razvojem javnih politika sa sedištem u Beogradu. Njihova misija je da ponude nova rešenja za probleme sa kojima se društvo suočava, pre svega u oblasti poštovanja ljudskih prava, demokratije i socijalne uključenosti.
    Članice fokus grupe za izradu predloga koncepta CRR: Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Autizam Srbija, Evo ruke, Udruženje Roditelj, Priča o vili, Centar za integrativnu pedagogiju i Mreža organizacija za decu Srbije
Read more

Akcija “Nisam problem, imam problem”

U okviru kampanje “Nisam problem, imam probelm” koja u fokus stavlja decu u sukobu sa zakonom i njihove porodice, 15.3.2018, organizovano je neformlano okupljanje u Kafiću 16. Ovim putem smo želeli da okupimo što više kolega, saradnika, donosilaca odluka grada Beograda i svih onih koji se zainteresuju za temu, kako bi ih informisali o ciljnoj grupi, zašto je važno da se društvo bavi ovom temom, kao i o cilju same kampanje- da se deca u sukobu sa zakonom i njihove porodice prepoznaju kao posebna korisnička grupa u okviru Odluke o uslugama socijalne zaštite grada Beograda.

Kako bi se što više ljudi upoznalo sa temom i ciljno grupom, svi prisutni su se fotografisali sa tablom na kojoj je ispisano “Nisam problem, imam problem”, a koje su kasnije podelili putem društvenih mreža uz poruku koja je njima ostala najupečatljivija tokom okupljanja. Neke od fotografija možete pogledati u našoj galeriji kao i na profilima na društvenim mrežama.

Okupljanju su se pridružile i mnoge ličnosti iz javnog života, a neki od njih su Darko Ivić, Ivan Jevtović, Olivera Viktorović Đurašković, Viktor Savić, Žarko Stepanov, Ljubomir Ristić, Gorica Regodić, Stevan Filipović, Predrag Vasić, Đorđe Stojković, reperi Arafat i grupa Sick Touch.

Hvala još jednom svima koji su nas podržali. Uskoro se javljamo sa novim akcijama.

 

Read more

Imam pravo na svoje pravo

20.11.2017. godine, GRiG je obeležio Svetski dan deteta. Tim povodom okupili su se članovi GRiGovog kluba Raspoložljivci, Deca iz oš Aleksa Šantić, iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje i iz doma Jovan Jovanović Zmaj. Na ovom susretu bavili smo se dečijim pravima kroz igru, glumu i kviz.

Pored dobre zabave, podsetili smo se i naučili nešto novo o dečijim pravima i kako možemo da reagujemo kada ih neko krši.
Posebno hvala našim glumcima Ljubomiru Ristiću, Jovanu Gulanu i Darki Iviću koji su uradili fantastične skečeve sa decom i potrudili se da se svi dobro zabavimo, kao i našem fotografu Vojislavu Vujaniću koji je zabeležio ove divne trenutke i naravno art komuni “Garaža” što su bili sjajni domaćini.

Read more