UPOZNAJTE NAŠ Tim


Naš tim čine profesionalci iz oblasti društveno-humanističkih nauka (socijalni radnici, psiholozi, pedagozi, specijalni pedagozi…), sa višegodišnjim iskustvom u oblasti socijalne zaštite, konkretno u oblasti rada sa decom i mladima.

Pored osnovnog zvanja, veliki broj naših kolega nastavlja sa stručnim usavršavanjem u okviru različitih modaliteta psihoterapije i sertifikovani su savetnici ili terapeuti (Sistemska porodična terapija, Geštalt, Transakciona analiza, REBT itd).

 • DRAGANA KALINIĆ

  U okviru Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG sprovodi, prati, supervizira aktivnosti i usluge koje su usmerene ka dobrobiti mladih. Autor edukativnih programa organizacije, posebno prilagođenih različitim radnim kontekstima. U profesionalnoj praksi je učesnik različitih programa domaćih i međunarodnih organizacija usmerenih na podršku deci i porodici.

 • NATAŠA RAIČEVIĆ

  Izvršna direktoka Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG. Osmislila je i učestvovala u nizu projekata usmerenih ka psihološkom osnaživanju ranjivih i marginalizovanih grupa. Kreator i realizator različitih programa za rad sa decom, mladima i roditeljima.

 • MILICA RAKIĆ

  Kao koordinator učestvovala je u planiranju, kreiranju i pružanju usluga po GRiG-ovim programima, koji su usmereni ka unapređenju podrške deci, mladima, njihovim porodicama, ali i profesionalcima u okviru ove oblasti. Voditelj grupe za roditelje dece u sukobu sa zakonom

 • JELENA MIĆUNOVIĆ

  Realizuje raznovrsne programe i angažovana je na pružanju  podrške deci i mladima kroz različite programske aktivnosti. Od 2016. godine angažovana je i na administrativnim poslovima u kancelariji.

 • MAJA MILAČIĆ

  Tokom svog rada  u Centru GRiG, bila je angažovana na brojnim aktivnostima kroz direktan rad sa mladima. Takođe je i deo GRiGovog projektnog tima i tima za javno zastupanje. Kao koordinator u zajednici, radi na umrežavanju GRiGa sa relevantnim akterima u zajednici.

POSTANI DEO TIMA

Posvećeni smo zaštiti i osnaživanju dece i mladih koji se suočavaju sa socijalnim i ekonomskim izazovima i životnim neizvesnostima. Naš cilj je da se, kroz stvaranje mreže sa značajnim akterima našeg društva, kreira sigurna, inkluzivna i podržavajuća sredina za najosetljivije članove naše zajedice.

Ako ste posvećeni radu sa decom, verujete u inkluzivno društvo, želite da unapređujete vaša znanja i veštine i verujete u timski duh – pridružite nam se!