U okviru Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG sprovodi, prati, supervizira aktivnosti i usluge koje su usmerene ka dobrobiti mladih.
Autor je edukativnih programa organizacije, posebno prilagođenih različitim radnim kontekstima. Kroz svoju profesionalnu praksu učestvovala je kroz više različitih programa, domaćih i međunarodnih organizacija koje u svom fokusu rada imaju podršku deci i porodici.