Realizuje raznovrsne programe i angažovana je na pružanju  podrške deci i mladima kroz različite programske aktivnosti. Od 2016. godine angažovana je i na administrativnim poslovima u kancelariji.