Tokom svog rada  u Centru GRiG, bila je angažovana na brojnim aktivnostima kroz direktan rad sa mladima. Takođe je i deo GRiGovog projektnog tima i tima za javno zastupanje. Kao koordinator u zajednici, radi na umrežavanju GRiGa sa relevantnim akterima u zajednici.