Kao koordinator učestvovala je u planiranju, kreiranju i pružanju usluga po GRiG-ovim programima, koji su usmereni ka unapređenju podrške deci, mladima, njihovim porodicama, ali i profesionalcima u okviru ove oblasti. Voditelj grupe za roditelje dece u sukobu sa zakonom