Izvršna direktoka Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG. Osmislila je i učestvovala u nizu projekata usmerenih ka psihološkom osnaživanju ranjivih i marginalizovanih grupa. Kreator i realizator različitih programa za rad sa decom, mladima i roditeljima.